En iyi hosting firmaları hakkında kullanıcı yorumları ve incelemeler.Hosting fiyat ve özellikleri için bilgilendirme yaparız.

15 Şubat 2017 Çarşamba

İyi bir reklam hazırlamanın kuralları

Reklam, her gün telefonlarımıza düşen onlarca mesaj, Facebook iletisi, Whatsapp bildirimi arasında dikkatimizi çekmeye çalışan eski bir dost gibi. Aynı zamanda klasik, dijital ve sosyal pazarlamanın çok önemli bir parçası. Kanalların takip etmekte zorlanacağımız kadar çeşitlendiği bir dünyada reklam çalışmalarını planlarken başarılı işler ortaya koymak için neler yapılabilir, nasıl bir strateji izlenebilir birçok pazarlamacının aklındaki ortak soru. 
Bu yazıda bu soruya genel başlıklar halinde yanıt vermeye çalıştım. Peki bu başlıklar neler? 
1-    HEDEF BELİRLEME
Her reklamın bir hedefi vardır ve doğru hedef kitleye ulaşmak için doğru bir hedefleme yapmak atılacak ilk adımdır. Kimlere ulaşmak istiyoruz (yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, bölge) hedeflenen bu kitle nerelerde bulunur, onlarla nasıl iletişim kurulur gibi genel kuralların bir strateji doğrultusunda belirlenmeli ve hem online hem oflline kullanılan tüm kanallarda bu stratejiye uygun bir iletişim gerçekleştirilmelidir.
2-    KANAL / MECRA BELİRLEME
Hedeflediğimiz kitle nerelerde bulunur? Sosyal medya? İnternet? Bloglar? Ekşi Sözlük? Gazete? Dergi? Televizyon? Bu mecralardan hangisine ağırlık vereceğimizi reklam stratejimiz doğrultusunda belirlemeliyiz. Gençleri hedefleyen bir markaysak, gençlerin aktif olarak kullandığı Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlar, Ekşi Sözlük, Onedio gibi eğlence ve bilgilenme odaklı dijital platformlar ve kariyer.net gibi kariyer odaklı mecralarda yer almak doğru hedef kitleye ulaşma yolunda etkili olacaktır.
Bu mecraları kullanırken yapılacak en doğru şey ise her birine stratejik olarak ayrı ayrı yaklaşmaktır. Mecralar arasındaki hedef kitle ve yaş farkına uygun olarak Instagram’da Facebook ve Twitter’a göre daha gençlere yönelik, esprili ve daha cesur bir iletişim gerçekleştirebiliriz. Facebook, Google reklamları, gazete, dergi, radyo reklamları gibi her yaştan kitleye hitap eden kanallarda ise daha geleneksel bir çizgide gitmek doğru olacaktır.
image
3-    İLETİŞİM TONUNU BELİRLEME
Gazete, dergi, TV, radyo, internet ve sosyal medya… Hangi mecrayı kullanırsak kullanalım o mecraya uygun bir iletişim tonu belirlemeliyiz. Tüm kanallarda kullanılacak tek bir mesaj ve iletişim tonu da belirlenebilir ancak bu ortak mesaj ve ton farklı mecraların farklı dinamiklerine uymayabilir.  Televizyonun yapısına uygun bir mesaj radyoya, gazeteye uygun bir görsel sosyal medyaya uygun olmayabilir. Her bir mecranın üzerinde düşünüp gerekli uyarlamalar yapılmalıdır.
4-    REKLAM PLANINI BELİRLEME
Her bir mecranın yapısı ve kullanılacak iletişim tonu farklı olduğu gibi reklamların yapısı ve maliyetleri de farklıdır. Örneğin TV’de ulusal kanalda reklam çıkmak yüksek bütçeler gerektirirken, sektörel bir dergide veya Facebook reklamlarında bu maliyet çok daha düşük kalacaktır. Hedef kitlemiz, kullanılacak mecralar ve iletişim tonu belirlendikten sonra bütçemize uygun olarak bu mecraların hangisine hangi sıklıkla reklam verileceğini belirlemeliyiz. Reklam planlarını aylık, yıllık ve tercih dönemi gibi dönemsel olarak planlayabiliriz.
image
5-    REKLAM PLANINI UYGULAMA
Belirlenen reklamlar her bir mecra için plana uygun olarak kurgulanır ve yayınlanır. Bu süreçte kanallar arası çapraz pazarlama yapmak ve bütünleşik bir yaklaşım izlemek doğru olacaktır.
Örneğin gazetede çıkan bir ilanın web’e uygun, etkileşime geçirmeye yönelik bir banner’ı veya microsite’si yayına alınabilir. Aynı şekilde Facebook ve Twitter gibi kanalların etkileşime geçiren yapısına uygun olarak hedef kitlemizi beğenmeye, paylaşmaya ve yorum yapmaya yönlendiren bir yaklaşımla reklamlarımızın buralarda yayına alınması daha etkili sonuçlar almamızı sağlayacaktır.
image
Norveç Havayolları'nın çok konuşulan ülke bayraklarını kendi ülke bayrağında birleştiren reklamı
6-    REKLAMI ÖLÇÜMLEME
Doğru hedef kitle, kanal, strateji belirlemek ve uygulamak kadar reklamlarımızın etkisini ölçebilmek ve bir sonraki aksiyonumuzu belirlemek önemlidir. 
Reklamların ölçümlenmesi için temelde iki ölçüt vardır: İletişim ve satış etkisi. Reklamın iletişim etkisini ölçerken genel olarak reklamın hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığına bakılır. Reklamı izleyen, dinleyen, okuyan kişi sayısı gibi veriler reklamın iletişim etkinliğine dahildir. Reklamın başarılı olup olmadığını ölçerken kampanya öncesinde ve sonrasında elde edilen veriler karşılaştırılır.
image
Reklamın satışa etkisini ölçmekse çok daha zordur. Bu zorluğun nedeni bir ürün veya hizmetin satışını etkileyen faktörlerin çok farklı olmasıdır. En sık başvurulan yöntem karşılaştırma yöntemidir. Burada önceki reklam kampanyasında harcanan bütçe ve satış rakamları ile mevcut kampanya bütçesi ve sonucunda ölçülen satış rakamları karşılaştırılır. Bu şekilde kampanya dönemi öncesi yoğun olarak verdiğimiz reklamları bir önceki dönemde verilen reklamlar ve sonuçlarıyla (tercih edilme oranıyla) karşılaştırabiliriz. Online kanallarda ise verdiğimiz reklamları ölçümlemek daha kolaydır.
Google Analytics sayesinde web reklamlarımıza kaç kişi tıklamış, tklayanların kaçı form doldurmuş, ziyaretçiler sitede kaç dakika kalmış gibi verileri detaylı olarak görebiliriz. Facebook Insight verileri de aynı şekilde sayfamıza kaç beğeni gelmiş, hangi şehirlerden daha fazla beğeni, yorum, paylaşım alınmış gibi verileri ölçerek etkileşim sayısını detaylı olarak verir. Bu sayede verdiğimiz bütçelere karşılık hangi mecranın daha etkili olduğunu ölçümleyerek bir sonraki kampanya döneminde mecralara ayrılan bütçeleri belirleyebiliriz.
Özetle bir reklam yöneticisi olarak reklam stratejimizi belirlerken öncelikle hedef kitleyi ve amaçları belirlemeli, bu hedefe / amaca uygun mecraları seçmeli, iletişim tonumuzu belirlemeli, amaç, hedef kitle ve iletişim tonu doğrultusunda reklam planımızı belirlemeli ve uygulamalı, son olaraksa, reklamlarımızın kimlere, hangi kanallardan, hangi etkiyle ulaştığını gösterecek ölçümleme araçlarını kullanarak sonraki dönemlere ait stratejimizi oluşturmalıyız. Bu sayede hem online hem de offline mecralarda akılda kalan, amacına ulaşan reklam ve kampanyalara imza atabiliriz. 
Şimdi reklamlar… 

Popular Posts

Blog Archive

Copyright © Hosting Fiyatları Ve Özellikleri | Powered by Blogger